Stiftelsen Erik och Carola Tengströms fond

Stiftelsens stödjer forskning om personer med intellektuell funktionsnedsättning /utvecklingsstörning/förståndshandikapp med vid inriktning, och dess verksamhet är begränsad till Uppsala.

Nästa tid för ansökan senast den 2 september 2024. Läs mer om fondens stipendier.