Stiftelsen Erik och Carola Tengströms Fond org. Nr 817605-6946 (Stiftelsen) behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Denna policy riktar sig till dig som vi har en relation med genom vår verksamhet. Exempelvis stipendiater, tjänstemän, atyrelseledamöter eller dig som på annat sätt har kontakt med oss.

Vem är persongiftsansvarig?

Stiftelsen är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Det innebär att det är Stiftelsen som ansvarar för behandling av dina personuppgifter som är nödvändiga att hantera i Stiftelsens verksamhet.

Vart vänder du dig om du har frågor?

Om du har frågor som gäller hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta någon av våra styrelseledamöter eller via den kanal du kom i kontakt med oss.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som du eller det företag du representerar lämnar till oss vid kontakt med oss.
Personuppgifter vi behandlar:

  • Grundläggande information så som ditt namn, arbetsplats och arbetstitel
  • Kontaktuppgifter så som adress, e-postadress och telefonnummer
  • Information som du tillhandahåller i samband med att du ansöker om forskningsbidrag (ex. bankkonto och forskningsområde)
  • Övrig information som du själv förser oss med.

Vi samlar in dina personuppgifter genom olika kanaler och för olika ändamål. Främst samlar vi in personuppgifter genom kontakt med dig eller genom din ansökan. Vi använder dina personuppgifter på följande sätt:

Ändamål

För att hantera din ansökan om forskningsbidrag. Exempelvis att utvärdera din ansökan och betala bidraget.

Laglig grund

Intresseavvägning Stiftelsens berättigade intresse av att hantera din ansökan för att främja stiftelsens ändamål.

Lagringstid

Om din ansökan beviljas sparar Stiftelsen dina uppgifter i sju år Om din ansökan inte beviljas sparas dina uppgifter i två år.

Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter som sker med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att skicka en ett klagomål till Integritetsmyndigheten som är den svenska tillsynsmyndigheten för personuppgiftsbehandling. Du har även rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.