Vid frågor, kontakta:

Päivi Adolfsson
Vänge Körlinge 309
755 78 Vänge
Tel: 070 2073401
E-post: info@tengstromsfond.se