Stiftelsens ändamål är att genom förvaltning av tillgångarna efter Familjen Erik och Carola Tengström, främja och stödja forskning och främja utveckling av vardagsliv för personer med utvecklingsstörning/förståndshandikapp/intellektuell funktionsnedsättning (§5 i stadgarna).

Stiftelsens verksamhet är begränsad till Uppsala kommun. I år finns det totalt ca 200 000 kronor för utdelning.

Stipendier avseende forskning måste vidimeras av universitetsföreträdare.

Ansökan senast den 2 september 2024 (eftersom den 1 september infaller på en söndag).

Hämta ansökningsblankett
Hämta anvisningar