Stiftelsens styrelse:

Päivi Adolfsson, ordförande
Elin Lindberg, sekreterare
Bo Strömquist, kassör